Slide Predstavujeme Vám, ZERG{sourcing}.

Dajte nám vedieť ako Vám môžeme pomôcť! Správa IT zariadení, sietí, bezpečnostných systémov, štrukturovanej kabeláže, webstránky alebo mailového serveru? Dodávky hardware-u, software-u alebo iného IT príslušenstva? Nie je problém. A na všetko Vám postačí jedno telefónne číslo!

Všetko, čo Vaše IT
potrebuje, nájdete
u nás.

  • jedno telefónne číslo na všetko
  • podpora 24/7
  • správa IT zariadení a sietí
  • nastavenie bezpečnostných systémov
  • inštalácia štrukturovanej kabeláže
  • nastavenie software
  • dodávka hardware a software

To, čo vieme,
zdieľame s Vami

Outsourcing môžeme voľne preložiť ako odovzdanie vnútorných aktivít spoločnosti nesúvisiacich s jej hlavnou činnosťou na externý subjekt. Pojem IT outsourcing-u, bližšie špecifikuje rozmedzie služieb, ktoré spoločnosť odovzdá externému subjektu. V prípade, že sa rozhodnete outsourcovať Vaše aktivity v oblasti IT, mali by ste predovšetkým dbať na to, aby Vám tieto služby zabezpečoval jeden subjekt, ktorý komplexne pokryje všetky Vaše potreby v tejto oblasti.

Cieľom a zároveň najväčšou výhodou outsourcovania IT aktivít je značné šetrenie nákladov, ako aj oveľa vyššia odbornosť, informačná bezpečnosť a profesionalita aktivít spoločnosti oblasti IT.

Prvým krokom je vždy kompletný audit. Je nevyhnutné zistiť stav pracovných staníc, serverov a iných IT zariadení. Na základe zistení navrhneme plán správy zariadení a a spolu s klientom dohodneme ďalší postup.

V prípade, že je stav vyhovujúci, môžeme rovno prejsť na udržiavanie všetkých IT zariadení v bezproblémovom chode. Ak je stav IT zariadení ukáže ako nevyhovujúci, navrhneme nutné opatrenia. Ich realizácia závisí od požiadaviek klienta, ako aj jeho finančných možností. Môžete si však byť istý, že nami ponúkané riešenia sú maximálne efektívne s vysokým dôrazom na bezpečnosť no ekonomické zároveň.

Po aplikovaní dohodnutých zmien a zaškolení zamestnancov, môžeme prejsť na udržiavanie celého systému v bezproblémovom chode. V štádiu udržiavania aplikujeme interné postupy ako politiku bezpečnosti pracovných staníc, serverov a iné opatrenia, ktoré umožňujú novovzniknuté problémy (či už hardware alebo software) vyriešiť veľmi promptne. IT systémy pravidelne auditujeme.